Eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde. modavox.com 2019-01-28

Eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde Rating: 4,1/10 1617 reviews

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 1

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Hij hoopte dat zijn werk niet tevergeefs zou zijn, door acties van de satan, de verzoeker. Deze maaltijd werd gehouden voor hij ten hemel zou worden opgenomen! Paulus maakt duidelijk dat hij geen eer van mensen zocht, en hoe de mensen over hem dachten trok hij zich niet aan, maar hij wilde God behagen door de gezonde leer te brengen! Heel snel, zoals een dief snel iets rooft, zullen allen die christus toebehoren weggerukt zijn. Auteur en Tijd 56 — 57, uit Taal Categorie Hoofdstukken 13 Vorige boek Volgende boek De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs vaak kortweg 2 Korintiërs genoemd is een van de boeken in het van de. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Hun inhoud van elk hoofdstuk is samengevat.


Next

Het boek 1 Korintiërs

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Toch zijn er in de gemeente ook enkele aanzienlijke mensen 1:26. Misschien heeft hij inderdaad te weinig geduld. Deze bazuin heeft niets te maken met de laatste bazuin uit Openbaring. Wij stellen toch vast dat deze christenen een speciale ondertoon hadden in hun beleven, namelijk ze leefden van uit een sterke verwachting van de Heer. Ook zag ik een vrouw daar naartoe fietsen met een plastic tasje aan haar stuur.

Next

DE EERSTE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. De meeste gelovigen in Korinthe zal hij vanaf hun bekering gekend hebben. Apollos was de eerste die hem op de hoogte bracht, vervolgens door een brief uit de gemeente, door 'enige huisgenoten' van Chloe, en ten slotte door Stefanus en zijn twee vrienden die hem bezochten 1:11; 16:17. Nadat Paulus de eerste brief door zijn medearbeider Titus had verzonden, verliet hij Efeze en reisde naar Troas waar hij een ontmoeting regelde met Titus, die terug kwam van Korinthe. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Korinthe stond tevens bekend om zijn immorele leefwijze, die ook zijn sporen trok in de jonge gemeente.

Next

DE EERSTE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Bijzonder is , ook wel het hooglied der liefde genoemd. Zij die leven tijdens de opname, zullen de gestorven broeders en zusters niet voorafgaan. Dat was het wat ze wilden horen! Zij die Christus verwachten zijn niet bestemd voor de komende oordelen, maar voor de heerlijkheid door geloof in Jezus offer. Is Paulus voor u gekruist? Ook vandaag lijkt het normaal dat men seks heeft voor het huwelijk. Hij trachtte het evangelie zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. In dit boek worden de hoofdstukken 1 tot en met 6 uit de eerste Korinthe-brief besproken. In dat leven openbaart God zich echt! Het kan dus anders dan in Korinthe.

Next

Eerste brief aan de Korinthiërs

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

De openbaring van de antichrist en het plotselinge verderf liggen dicht bij elkaar, mogelijks nog in hetzelfde jaar. Hoofdstuk 5: De toepassing van gemeentelijke tucht op iemand die in de zonde leefde. Immoraliteit en dronkenschap waren karakteristieke zonden in hun stad en kwamen helaas ook binnen de gemeente voor. De gelovigen hebben hiervoor wekelijks hun offers van mededeelzaamheid te brengen vgl. God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Mensen denken soms niemand ziet of weet het! Je hoeft de dood niet te overschreeuwen. Maar in die tempel woont ook de zonde.

Next

Korinthiërs (eerste brief)

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

In de stad was een concentratie van handelslieden uit vele landen. Waarom zou een christelijke gemeente in alle tijden en in alle culturen op dezelfde manier vorm moeten geven aan haar erediensten. Foto van de huidige christengemeente te Berea 13 Het onberispelijk zijn in heiligheid. Vanuit mondelinge verslagen, gegeven door huisgenoten van Cloë 1 Korinthe 1:11 is Paulus op de hoogte gesteld van de misstanden in de gemeente die voortduren. Ook Jezus sprak over het dochtertje van Jaïrus: Zij is niet gestorven, maar slaapt. Neen zegt Paulus, wij hadden een oprecht groot verlangen om tot u te komen. Daarin zijn niet slechts de teksten van de radiolezingen opgenomen, maar ook vele verhelderende voetnoten en tekstverwijzingen in de marge die uitnodigen tot verdergaande studie.

Next

Eerste brief aan de Korinthiërs

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Paulus besloot daarom eerst deze brief te schrijven, met als doel de ruzies te bedaren, de verkeerde meningen te corrigeren en de vele misstanden uit de wereld te helpen. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus. Timotheus leefde mee met hen en begreep hun lijden door de ernstige vervolgingen. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Ze hadden begrepen dat die traditionele beeldendienst zuivere afgoderij was.

Next

Korinthiërs (tweede brief)

eerste brief van paulus aan de korintiërs liefde

Net als de andere brieven is deze waarschijnlijk geschreven tussen ca. Paulus had nog niet de gelegenheid gehad om dit uit te leggen bij zijn eerste verkondiging van het evangelie, en zo waren ze in een onwetendheid gebleven. Er zijn verschillende hypothesen opgesteld met betrekking tot de mogelijke opdeling van 2 Korintiërs in kleinere brieven. Paulus wijst hen op de verkeerde, zondige toestanden in de , en geeft de weg tot verandering en verbetering aan. Daar waren wellicht nog maar pas oudsten aangesteld, luistert naar hen niet uit dwang, maar uit liefde voor de Heer! Korte tijd later wijzigde hij zijn plan: hij zei nu bij monde van een medewerker? Opnieuw wijst hij hun op zijn doorstane verdrukkingen. Huil maar, als je iemand kwijt bent.

Next