Homo en de bijbel. Wat de bijbel zegt de Bijbel 2019-02-08

Homo en de bijbel Rating: 8,3/10 1829 reviews

homoseksualiteit in de bijbel

homo en de bijbel

Je kan als man niet de liefde aan een vrouw geven, of als vrouw aan een man, als je deze gevoelens niet hebt! Sterker nog, de Bijbel leert dat seks tussen gelijke seksen zondig is. Alle mensen zijn zondaars en alle mensen hebben Christus Jezus nodig om gered te worden en eeuwig leven te kunnen ontvangen. In het paradijs ging het verlangen van de man, allereerst uit naar God, en daarna naar de vrouw. Tenslotte vinden we ook nog een kortsluiting met het Bijbelboek Judas, waarin wordt gezegd dat Sodomie, dat is gemeenschap van mannen met engelen, op dezelfde wijze gebeurt als tussen mannen met mannen. Een belangrijkere vraag is: wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? Enerzijds zegt hij dat iemands homoseksuele oriëntatie een ontdekking is en geen keuze of louter een gevolg van omstandigheden in de opvoeding. Hij joeg de mannen die tempelprostitutie bedreven het land uit en verwijderde alle godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt. Of wat te denken van porno en masturbatie.

Next

Vernieuwd

homo en de bijbel

In de anus kan uiteraard geen nieuw leven wonen. God haat elke vorm van afgodendienst. Typologie, voorafschaduwingen van hogere dingen, vinden we ook terug in het heilig avondmaal. In deze video legt hij uit waarom hij als homofiel juist steun haalt uit de Nashville-verklaring: Pieter weet dat zijn mening niet door veel mensen wordt gedeeld, maar volgens hem wordt de Nashville-verklaring verkeerd uitgelegd en gelezen. Volgens sommigen moedigt de Bijbel aan tot het discrimineren van homoseksuelen en zijn mensen die zich aan de normen en waarden uit de Bijbel houden, intolerant.

Next

Homo & Christen zijn.

homo en de bijbel

Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven — 1 Korintiërs Hierin wordt homoseksualiteit expliciet veroordeeld. Juist op gebied van seksualiteit is er in deze wereld veel mis. In de literatuur uit de Griekse oudheid 400 v Chr krijg je de indruk dat de Griekse elite meer oog had voor de schoonheid van het mannelijke lichaam dan dat van de vrouw. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Wat wij denken is dan wel niet zichtbaar, het hoort bij het vlees. Deze redenering lijkt ons toch wel bijzonder moeilijk vol te houden.

Next

Christendom en homoseksualiteit

homo en de bijbel

Door het als keuze te presenteren ontstaat het gevaar dat iemand zijn of haar oriëntatie zich toch niet voldoende eigen maakt en dus niet accepteert wie iemand in wezen is. Deze zonde kan zich dan uiten in inversie, wat zich dan op zijn beurt in homoseksueel gedrag kan of zal uiten. Want het is toch voor voortplanting bedoeld? Hoe wordt ik hiervan verlost? Om te voorkomen dat die idee zou worden geïmpliceerd stelt Paulus de volgende vragen. Dit hoeft echter geen teken van zwakte te zijn en is geen rede de Bijbel uit frustratie dicht te slaan en te zeggen dat die ons niet echt verder helpt. Het Nieuwe Testament gaat verder in deze lijn en keurt het eveneens af. Als man denken we misschien een vrouw veroverd te hebben of als vrouw dat we een man aan de haak geslagen hebben, maar door dit alles heen is God aan het werk om twee mensen met elkaar te verbinden. Nu ik eerst met u het Evangelie van Jezus Christus centraal heb gesteld en met u heb vastgesteld dat zonde geen probleem meer is, ga ik het met u hebben over de.


Next

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? — Watchtower ONLINE LIBRARY

homo en de bijbel

De Bijbel noemt dit immers niet met zoveel woorden. Doet vervolgens met hen wat goed is in uw ogen. Ik heb zo veel geestelijke zegeningen ontvangen. Ik schreef over de verklager onzer broederen, zoals beschreven in Opb. In onze samenleving zijn er gradaties in overtredingen, misdrijven en de straffen die daarop volgen. Sommige christen zijn dus van mening dat dit een weg is die twee mensen van hetzelfde geslacht mogen gaan. Wat is het Bijbels standpunt? Na lang overleg is uiteindelijk in 2006 besloten om gelijkslachtige relaties in te zegenen.

Next

Homoseksualiteit & Bijbel.

homo en de bijbel

Nu is het beslist niet zonder gevaar, om openlijk te spreken over wat de Bijbel zegt over homofilie. Ook hier in Romeinen noemt de Bijbel het zonde. De baarmoeder komt in de Bijbel een aantal keer voor. Ter illustratie: volgens sommige deskundigen zouden bepaalde eigenschappen zoals agressiviteit een biologische oorzaak kunnen hebben. Maar dat geeft hem geen excuus om voor de zonde te kiezen door toe te geven aan zijn zondige verlangens. Het beste voor een homo broeder is geen eenzaamheid, maar een hulp die bij hem past. We eindigden artikel 6 met het benoemen van een vraag die in het luisteren naar het Bijbelse getuigenis steeds op de achtergrond aanwezig was.

Next

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? — Watchtower ONLINE LIBRARY

homo en de bijbel

Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Als het de Efraïmiet, als gastheer, inderdaad ging om het gastrecht, en niet om de homoseksualiteit, hoe kon hij dan niet alleen zijn eigen dochter, maar ook de bijvrouw van de Leviet aanbieden? Het is de kern van de boodschap aan wereld. Hij wil het niet met je over zonden hebben, Hij wil dat je met Hem verder gaat. Tot de 18 e eeuw werden homoseksuelen gemarteld en terechtgesteld. Zoals je bij een ingewikkeld apparaat een gebruikshandleiding krijgt, zo heeft God dat ook bij deze wereld gedaan.

Next

Zegt de Bijbel iets over homohuwelijken?

homo en de bijbel

Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk is over wat wel en niet mag. Kort samengevat komt die vraag hierop neer: Is de kijk op homoseksualiteit in het Oude en Nieuwe Testament dezelfde als die van ons? De Bijbel voorzegt over deze tijd 2 Tim. Melle is ook een zondaar. Feit blijft dat deze tekstgedeelten heel expliciet spreken over homoseksuele gemeenschap. De afweging die iemand maakt over de historische vraag of Paulus bekend was met homoseksualiteit als oriëntatie heeft dus verstrekkende gevolgen en kan betekenen dat twee personen ondanks overeenstemmende exegese van de Bijbel toch tot andere conclusies komen. De rest is aanpassen en als God van ons had verwacht dat mannen met mannen gingen en vrouwen met vrouwen dan hadden we het wel in de Bijbel gelezen. Gelukkig staat er niet het omgekeerde dat de relatie van Christus met zijn gemeente een beeld moet zijn van onze onvolkomen huwelijken.

Next